Klaipėdos miesto naujų daugiabučių gyvenamųjų mikrorajonų rekreacinė aplinka

  • Jonas Abromas Klaipėdos universiteto Kraštovaizdžio architektūros ir aplinkos planavimo katedra, Kauno technologijos universiteto Architektūros ir kraštotvarkos katedra
  • Vesta Sinušaitė Klaipėdos universiteto Kraštovaizdžio architektūros ir aplinkos planavimo katedra
  • Enrika Tamošauskienė Klaipėdos universiteto Kraštovaizdžio architektūros ir aplinkos planavimo katedra
  • Kristina Vintilaitė Klaipėdos universiteto Kraštovaizdžio architektūros ir aplinkos planavimo katedra
  • Evelina Jakutytė Kauno technologijos universiteto Architektūros ir kraštotvarkos katedra
Raktiniai žodžiai: nauji gyvenamieji mikrorajonai, rekreacinė aplinka, aplinkos kokybė

Anotacija

Straipsnyje pateikiami Klaipėdos miesto naujų daugiabučių gyvenamųjų mikrorajonų („Dragūnų“, „Žolynų“, „Dangės vingio“, „Gandrališkių“, „BIG 2“ / „Arkados“) rekreacinės aplinkos tyrimų rezultatai. Gyvenamųjų mikrorajonų aplinkos analizė ir gyventojų apklausa atlikta 2010 m. spalio – lapkričio mėnesiais. Anketinės apklausos būdu siekta išsiaiškinti gyventojų nuomonę apie esamą gyvenamųjų mikrorajonų aplinkos kokybę.

Autorių biografijos

Jonas Abromas, Klaipėdos universiteto Kraštovaizdžio architektūros ir aplinkos planavimo katedra, Kauno technologijos universiteto Architektūros ir kraštotvarkos katedra

Klaipėdos universiteto Kraštovaizdžio architektūros ir aplinkos planavimo katedra

Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda. Tel. (8-46) 398830

 

Kauno technologijos universiteto Architektūros ir kraštotvarkos katedra

Studentų g. 48, LT-51367 Kaunas,

Vesta Sinušaitė, Klaipėdos universiteto Kraštovaizdžio architektūros ir aplinkos planavimo katedra

Klaipėdos universiteto Kraštovaizdžio architektūros ir aplinkos planavimo katedra

H. Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda. Tel. (8-46) 398830

Enrika Tamošauskienė, Klaipėdos universiteto Kraštovaizdžio architektūros ir aplinkos planavimo katedra

Klaipėdos universiteto Kraštovaizdžio architektūros ir aplinkos planavimo katedra

Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda. Tel. (8-46) 398830

Kristina Vintilaitė, Klaipėdos universiteto Kraštovaizdžio architektūros ir aplinkos planavimo katedra

Klaipėdos universiteto Kraštovaizdžio architektūros ir aplinkos planavimo katedra

Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda. Tel. (8-46) 398830

Evelina Jakutytė, Kauno technologijos universiteto Architektūros ir kraštotvarkos katedra

Kauno technologijos universiteto Architektūros ir kraštotvarkos katedra

Studentų g. 48, LT-51367 Kaunas

Nuorodos

Armaitienė A. Anketos sudarymo metodika. Klaipėda, 2001.
Bučas J. XXI a. miestas: aplinkosaugos aspektas. Advanced Construction. Proceedings of International conference. Kaunas, Lithuania, 2008. P. 27–42.
Burinskienė M., Jakovlevas-Mateckis K. ir kt. Miestotvarka. Vilnius, 2003.
Grecevičius P., Abromas J., Marčius R. Vandens telkinių ir įrenginių įtaka miestų kraštovaizdžio kokybei. Miestų želdynų formavimas. Mokslo darbai, 1(4). Klaipėda, 2007. P. 5–9.
Jakovlevas-Mateckis K. Miesto kraštovaizdžio architektūra. II tomas. Želdiniai ir jų komponavimas. Monografija. Vilnius, 2003.
Juškevičius P. Miestų planavimas. Vilnius, 2003.
Lietuvos Respublikos Želdynų įstatymas. 2007 m. birželio 28 d. Nr. X-1241, Vilnius.
Olšauskaitė Urbonienė R., Baravykaitė D. Miestų gyvenamųjų rajonų poilsio aplinka. Miestų želdynų formavimas. Mokslo darbai, 1(6). Klaipėda, 2009. P. 105–109.
Pamario projektai. Klaipėdos miesto gyvenamųjų rajonų schema. Klaipėda, 2001.
Pridotkienė L., Grecevičius P. Rekreacinė aplinka. Rekreacinės architektūros objekto analizės ir vertinimo metodika. Klaipėda, 2006.
Vanagas J. Miesto sociologijos pagrindai. Vilnius, 1996.
Vanagas J. Urbanistikos pagrindai. Vilnius, 2008.
Publikuotas
2018-07-28