PAGRINDINIAI DARBO ATMOSFEROS KOKYBĘ IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOJE LEMIANTYS VEIKSNIAI

Autoriai

  • Rita Mikutienė Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinė mokykla
  • Giedrė Slušnienė Klaipėdos valstybinė kolegija

DOI:

https://doi.org/10.52320/svv.v0iVI.198

Raktažodžiai:

ikimokyklinio ugdymo įstaiga, darbo atmosfera, kokybė, veiksniai

Santrauka

Straipsnyje pateikiama mokslinės literatūros apžvalga apie švietimo srityje vykstančius pokyčius skiriant išskirtinį dėmesį darbuotojui, nes būtent žmogiškieji ištekliai tampa svarbiausiu veiksniu, lemiančiu organizacijos veiklos efektyvumą. Ikimokyklinio ugdymo įstaigoms ypač svarbi tinkama, patraukli bei pozityvi darbo atmosfera. Jau seniai diskutuojama, kad darbuotojų produktyvumui ir sėkmingam darbui nebeužtenka vien suteikiamų darbo priemonių ar priedų prie atlyginimo. Šių laikų mokytojams reikalingas puikus mikroklimatas, geri santykiai su kolegomis ir vadovais.  Vykdytuose tyrimuose taikyti mokslinės literatūros, dokumentų analizės, apklausos žodžiu metodai. Lyginamoji tyrimo rezultatų analizė atskleidė, kad ikimokyklinio ugdymo pedagogų ir vadovų nuomonės sutampa, t. y. ikimokyklinio ugdymo įstaigose darbo atmosferos kokybę sąlygoja socialiniai ir psichologiniai veiksniai. Juose atsispindi vadovų požiūris į personalą, kolektyvo formavimas, konfliktų tikimybės mažinimas ir kt. Tyrimo rezultatai taip pat parodė, kad ikimokyklinio ugdymo įstaigose, kuriose dirba informantai, yra palankios darbo sąlygos, palanki aplinka, kurioje darbuotojai jaučiasi saugiai, turi galimybę tobulėti, kelti kvalifikaciją ir kt.

Atsisiuntimai

Publikuotas

2021-12-03

Kaip Cituoti

Mikutienė, R., & Slušnienė, G. (2021). PAGRINDINIAI DARBO ATMOSFEROS KOKYBĘ IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOJE LEMIANTYS VEIKSNIAI. STUDIJOS – VERSLAS – VISUOMENĖ: DABARTIS IR ATEITIES ĮŽVALGOS, (VI), 106–116. https://doi.org/10.52320/svv.v0iVI.198