VERSLUMO UGDYMO IMITACINĖSE BENDROVĖSE EFEKTYVUMO DIDINIMAS, TAIKANT DALYKŲ INTEGRACIJĄ

Autoriai

DOI:

https://doi.org/10.52320/svv.v0iVI.200

Raktažodžiai:

verslumas, imitacinė bendrovė, dalykų integravimas

Santrauka

2019 – 2021 metais atliktas Lietuvos imitacinių bendrovių asociacijos užsakytas tyrimas, kurio tikslas buvo atskleisti verslumo ugdymo imitacinėse bendrovėse efektyvumo didinimo galimybes, taikant dalykų integravimą. Tyrimo metodai: analitinė mokslinės literatūros analizė, kiekybinė reprezentatyvi apklausa raštu, statistinė duomenų analizė. Remiantis mokslinės literatūros šaltinių analize, atskleista dalykų integravimo nauda studijų/mokymo procesui. Išanalizavus dalykų integravimo galimybes į IB veiklą, nustatyta, kad dauguma respondentų atsakė, kad jų galima dėstomo/mokomo dalyko integracija į IB veiklą integruotųsi integruotu mokymo lygiu, kai pasirenkama tema apima visas arba daugelį disciplinų. IB veikla apima labai platų įgytų teorinių žinių pritaikomumą praktinėje veikloje, todėl integruojant dalykus integruotu mokymo lygiu rengiant bendras praktines užduotis, būtų aiškesnės tarpdalykinių ryšių sąsajos.

Analizuojant verslumo ugdymo efektyvumo didinimo būdus, taikant dalykų integravimą IB veikloje, buvo išsiaiškinta, kad reikėtų skatinti dėstytojų/ mokytojų tarpusavio bendradarbiavimą, atnaujinant studijų programas, rengiant metodinę medžiagą ir bendras praktines užduotis, reikėtų įtraukti darbdavius ir socialinius partnerius, lankytis tikrose verslo įmonėse ar kviesti verslo atstovus į paskaitas/pamokas ir nagrinėti praktines situacijas. Būtų galima pasiūlyti mokymo institucijose kurti bendrą su kitais dalykais integruotą virtualią aplinką, kurioje būtų pateikiama metodinė medžiaga, integruotos užduotys, bendradarbiavimo ir vertinimo priemonių sistema, leidžianti lanksčiai valdyti integruotą studijų procesą, siekiant gerinti mokymosi kokybę, orientuotą į platesnį žinių panaudojimą.

Atsisiuntimai

Publikuotas

2021-12-04

Kaip Cituoti

Pancerovienė, A., Stonienė, A., & Žvinienė, V. (2021). VERSLUMO UGDYMO IMITACINĖSE BENDROVĖSE EFEKTYVUMO DIDINIMAS, TAIKANT DALYKŲ INTEGRACIJĄ. STUDIJOS – VERSLAS – VISUOMENĖ: DABARTIS IR ATEITIES ĮŽVALGOS, (VI), 125–135. https://doi.org/10.52320/svv.v0iVI.200