TARPTAUTINIŲ PROJEKTŲ VYKDYMAS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE: PEDAGOGŲ PATIRTIES ANALIZĖ

Autoriai

  • Viktorija Vitkevičienė Klaipėdos lopšelis-darželis „Papartėlis“
  • Rūta Tamašauskienė Klaipėdos valstybinė kolegija https://orcid.org/0000-0001-6317-4487

DOI:

https://doi.org/10.52320/svv.v0iVI.205

Raktažodžiai:

tarptautiniai projektai, ikimokyklinio ugdymo įstaiga, pedagogai

Santrauka

Straipsnyje pristatomi ikimokyklinio ugdymo įstaigų ypatumai, aptariama mokslininkų ir praktikų siūloma projektų struktūra, tarptautinių projektų bruožai ir pedagogo vaidmuo rengiant ir vykdant tarptautinius projektus. Tyrimo metu buvo aktualu išsiaiškinti kaip kyla projektų idėjos, kokie taikomi metodai, su kokiomis problemomis susiduriama kuriant ir vykdant projektus bei kokios ugdomos vaikų kompetencijos dalyvaujant tarptautiniuose projektuose. Tyrimo objektas pedagogų patirtis rengiant ir vykdant tarptautinius projektus ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Tyrimo tikslasišsiaiškinti pedagogų patirtį rengiant ir vykdant tarptautinius projektus ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, apklausa žodžiu (pusiau standartizuotas interviu), turinio (content) analizė. Atliekant tyrimą buvo taikyta kriterinė atranka. Tiriamųjų atrankos kriterijai: 1. Ikimokyklinio ugdymo pedagogai turėjo dirbti Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigose; 2. Pedagogai, turėjo vykdyti tarptautinius projektus 2019-2021 metais; 3. Pedagogai turėjo būti patys rengę tarptautinius projektus. Tyrimo imtis – penki pedagogai. Vykdant interviu, buvo laikomasi bendrųjų etikos principų: geranoriškumo, pagarbos asmens orumui, teisingumo, konfidencialumo. Apibendrinus atlikto tyrimo rezultatus galima daryti išvadą, kad kuriant projektus yra bendraujama ir bendradarbiaujama su vaikais, siekiant tobulinti trūkstamus bei gilinti esamus gebėjimus, kompetencijas, todėl remiantis šiais kriterijais yra formuluojami tarptautinių projektų tikslai ir uždaviniai. Pažymėtina, kad kuriamuose tarptautiniuose projektuose nemažas dėmesys skiriamas ne tik visų penkių (komunikavimo, socialinės, pažinimo, sveikatos, meninės), bet ir tarpkultūrinės kompetencijos ugdymui. Ypatingai išskiriama informacinių priemonių ir įrankių naudojimo svarba tiek pedagogui, tiek vaikams. Apklaustieji pedagogai išskiria tarptautinių projektų rezultatų viešinimo/sklaidos svarbą. Vykdomi baigiamieji renginiai su partneriais, pateikiamos ataskaitos ,,eTwinning“ platformoje, socialiniuose tinkluose, internetinėse svetainėse. Taip pat pedagogai dalinasi gerąja patirtimi įvairiuose seminaruose, mokymuose, mokslo mugėse.

Atsisiuntimai

Publikuotas

2021-12-04

Kaip Cituoti

Vitkevičienė, V., & Tamašauskienė, R. (2021). TARPTAUTINIŲ PROJEKTŲ VYKDYMAS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE: PEDAGOGŲ PATIRTIES ANALIZĖ. STUDIJOS – VERSLAS – VISUOMENĖ: DABARTIS IR ATEITIES ĮŽVALGOS, (VI), 182–196. https://doi.org/10.52320/svv.v0iVI.205