ERDVINIŲ POKYČIŲ TAIKYMAS TURISTINIŲ MARŠRUTŲ KŪRIME

Autoriai

  • Jolanta Baronaitė Klaipėdos valstybinė kolegija
  • Jurgita Kasparienė Klaipėdos valstybinė kolegija
  • Erika Vasiliauskienė Klaipėdos valstybinė kolegija

DOI:

https://doi.org/10.52320/svv.v1iVII.232

Raktažodžiai:

Erdvinių pokyčių turizmas, turistiniai maršrutai, geografinės informacinės sistemos (GIS)

Santrauka

Geografinės informacinės sistemos glaudžiai siejasi su erdvinio turizmo samprata. Erdvinis turizmas suvokiamas kaip alternatyvi veikla, kurios metu sisteminami aplinkos duomenys ir pateikiami skaitmeniniu būdu. Erdvinių pokyčių turizmui naudojami senieji ir dabartiniai žemėlapiai, vietovių planai, vaizdinės priemonės, objektų aprašymas, kurie sugretinimo būdu parodo analizuojamos teritorijos pokytį. Toks procesas sukuria prielaidas turistinius maršrutus perkelti į erdvinį pavidalą. Pirmiausiai atliekama pasirinktos aplinkos analizė (naudojant georeferencinius informacijos įrankius); kultūrinių objektų informacijos sisteminimas ir gryninimas; vėliau atrenkamos profesionalios fotografijos, atskleidžiančios objektų išvaizdą (gali būti naudojamos palyginimui su praeities ir dabarties estetine būkle); kuriamas bendras vaizdas, kuriame atsispindi dizainas, aprašymo stilistika, nuotraukos, tikslinga objektų lokacija.

Sukurti erdvinių pokyčių skaitmeniniai žemėlapiai traktuojami kaip nauji turizmo produktai, kurie paslaugos teikėjams gali generuoti papildomas pajamas, o turistams leidžia ne tik keliauti individualiai bei pažinti kultūrinius, gamtinius objektus, bet taip pat skatina prisijungti prie darnaus turizmo plėtros. Sukurti erdvinio turizmo produktai gali būti perkelti į išmaniuosius įrenginius, o tai leidžia paslaugos vartotojams lengvai tyrinėti ir pažinti teritorijas, vertinti teritorijoje įvykusius istorinius ir šiuolaikinius pokyčius.

Atsisiuntimai

Publikuotas

2022-12-22

Kaip Cituoti

Baronaitė, J., Kasparienė, J., & Vasiliauskienė, E. (2022). ERDVINIŲ POKYČIŲ TAIKYMAS TURISTINIŲ MARŠRUTŲ KŪRIME. STUDIJOS – VERSLAS – VISUOMENĖ: DABARTIS IR ATEITIES ĮŽVALGOS, 1(VII), 15–21. https://doi.org/10.52320/svv.v1iVII.232