VAIKŲ, TURINČIŲ AUTIZMO SPEKTRO SUTRIKIMĄ, SOCIALINĖ INTEGRACIJA IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOJE: PEDAGOGŲ POŽIŪRIU

Autoriai

  • Veneta Bugytė Klaipėdos valstybinė kolegija
  • Aurelija Valaitienė Klaipėdos valstybinė kolegija

DOI:

https://doi.org/10.52320/svv.v1iVII.236

Raktažodžiai:

Autizmo spektro sutrikimas, socialinė integracija, Socialiniai įgūdžiai

Santrauka

Daugelio autorių požiūriu, vaikai, turintys autizmo spektro sutrikimą, visiškai arba dalinai atsiriboja nuo aplinkos ir aplinkinių, pasižymi judrumo, dėmesio, judesių, kalbėjimo, emocijų, mąstymo trūkumu socialiniame bendravime, netinkamu elgesiu. ASS turinčių vaikų stipriausiai pasireiškusi savybė yra socialinė izoliacija, o tai leidžia daryti prielaidą, kad šie vaikai sunkiai formuoja socialinius santykius su žmonėmis. Siekiant palengvinti ASS turinčių vaikų gyvenimą bei sumažinti socialinę atskirtį visuomenėje, svarbu sukurti ir užtikrinti šių vaikų pilnavertį socialinį gyvenimą, ugdyti savarankiškumo įgūdžius bei socialines kompetencijas. Atliekant tyrimą buvo pasirinkti šie tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, dokumentų analizė ir apklausa raštu. Pedagogų požiūriu, ikimokyklinio ugdymo įstaigose dažniausiai taikoma trumpų žodinių instrukcijų ir paveikslėlių pagalba bendraujant su ASS turinčiais vaikais. Gerinant vaikų socialinę integraciją yra taikomos vaizdinės priemonės, struktūruota aplinka, žodinės ir socialinės paskatinimo sistemos, išryškėjo žaidimo, dailės ir muzikos metodų dažnas naudojimas.

Atsisiuntimai

Publikuotas

2022-12-22

Kaip Cituoti

Bugytė, V., & Valaitienė, A. (2022). VAIKŲ, TURINČIŲ AUTIZMO SPEKTRO SUTRIKIMĄ, SOCIALINĖ INTEGRACIJA IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOJE: PEDAGOGŲ POŽIŪRIU. STUDIJOS – VERSLAS – VISUOMENĖ: DABARTIS IR ATEITIES ĮŽVALGOS, 1(VII), 55–63. https://doi.org/10.52320/svv.v1iVII.236

Dažniausiai skaitomi to paties autoriaus (-ių) straipsniai