NORMINIŲ IR NENORMINIŲ NEOLOGIZMŲ PAPLITIMAS STUDENTŲ KALBOJE

Autoriai

  • Aušra Didjurgienė Kauno kolegija
  • Giedrutė Grigonienė

DOI:

https://doi.org/10.52320/svv.v1iVII.238

Raktažodžiai:

Neologizmai, naujieji dariniai, naujieji skoliniai, naujos žodžių reikšmės, studentų kalba

Santrauka

Straipsnyje aptariamos naujausios lietuvių kalbos leksikos sluoksnio – neologizmų – rūšys ir jų paplitimas studentų kalboje. Tyrimo tikslas – atskleisti norminių ir nenorminių neologizmų paplitimą studentų kalboje. Tyrimo uždaviniai: 1) aprašyti neologizmų rūšis kilmės ir normos požiūriu; 2) apžvelgti studentų vartojamus neologizmus normos požiūriu. Tyrimo objektas – studentų kalba. Tyrimui pasirinkta kiekybinė tyrimo strategija. Tyrimo metodai –mokslinės literatūros analizė ir sintezė, studentų apklausa raštu, tyrimo duomenų statistinė analizė. Studentų kalbos tyrimas rodo, kad jie gausiai vartoja įvairių svetimų kalbų žodžių, tačiau kartais suranda šiems svetimžodžiams lietuviškų atitikmenų ir pakaitų. Norėdami suteikti kalbai ekspresyvumo, studentai dažnai vartoja tam tikslui sukurtus naujadarus. Remiantis tyrimo duomenimis galima teigti, kad studentų kalboje lietuviški naujažodžiai visiškai nukonkuruojami skolinių, įteisintų rekomendaciniame Valstybinės lietuvių kalbos komisijos svetimžodžių atitikmenų sąraše. Naujažodžio ar neteiktinos svetimybės pasirinkimas rodo, kad  beveik pusę klausimyne pateiktų naujažodžių nukonkuruoja neteiktinos svetimybės. Lyginant pirmosios ir antrosios apklausų raštu duomenis galima teigti, kad pusė tyrime pateiktų naujažodžių gerokai populiaresni už nevartotinas svetimybes, tačiau visi tyrime pateikti lietuviški naujažodžiai vartojami dažniau negu teiktini skoliniai.

Atsisiuntimai

Publikuotas

2022-12-22

Kaip Cituoti

Didjurgienė, A., & Grigonienė, G. (2022). NORMINIŲ IR NENORMINIŲ NEOLOGIZMŲ PAPLITIMAS STUDENTŲ KALBOJE. STUDIJOS – VERSLAS – VISUOMENĖ: DABARTIS IR ATEITIES ĮŽVALGOS, 1(VII), 75–80. https://doi.org/10.52320/svv.v1iVII.238