IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMO ORGANIZAVIMO NETRADICINĖSE GAMTINĖSE APLINKOSE YPATUMAI

Autoriai

  • Rima Ežerskienė Klaipėdos valstybinė kolegija
  • Rūta Tamašauskienė Klaipėdos valstybinė kolegija

DOI:

https://doi.org/10.52320/svv.v1iVII.239

Raktažodžiai:

Ikimokyklinis ugdymas, ugdymo organizavimas, gamtinė aplinka

Santrauka

Aplinka, kurioje vyksta ugdymas daro didžiulę įtaką vaiko norui dalyvauti ugdymo procese. Ugdymas netradicinėje gamtinėje aplinkoje (miške, parke, prie tvenkinio, paplūdimyje ir pan. ) reiškia teorinių žinių integraciją praktinėje veikloje gamtoje. Tokioje aplinkoje, kad pasiektų numatytų ugdymosi rezultatų, ikimokyklinio ugdymo pedagogai kuria situacijas patirtiniam vaikų ugdymui(si), koordinuoja jų ugdymosi procesą. Straipsnyje siekiama atsakyti į numatytus probleminius klausimus: kuo ugdymo netradicinėje gamtinėje aplinkoje organizavimas skiriasi nuo ugdymo darželio grupės aplinkoje, kas būdinga ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymui netradicinėse gamtinėse aplinkose bei su kokiais iššūkiais susiduria išvykas organizuojantys pedagogai? Tyrimo tikslas – nustatyti ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo netradicinėse gamtinėse aplinkose organizavimo ypatumus. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, focus grupės tyrimas, kokybinė (content) duomenų analizė. Focus grupės tyrime dalyvavo 43 informantai – ikimokyklinio ugdymo pedagogai iš keturių Klaipėdos ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Tyrimui dalyviai pasirinkti taikant kokybinio tyrimo netikimybinės imties patogųjį atrankos būdą. Išanalizavus tyrimo rezultatus galima teigti, jog ikimokyklinio ugdymo pedagogas, būdamas aktyvus vaiko ugdymosi situacijų kūrėjas ir moderatorius, organizuodamas veiklas netradicinėse gamtinėse aplinkose bendradarbiauja su kitomis įstaigomis, kolegomis, tėvais, kitais specialistais. Netradicinėse gamtinėse aplinkose vaikai jaučiasi labiau atsipalaidavę, stipriau reiškiamos emocijos, smalsesni, susidomėję, motyvuoti veikti. Šioje aplinkoje ugdoma vaizduotė, kūrybiškumas, ilgalaikė atmintis, dėmesys bei pojūčiai. Visa tai pagerina informacijos supratimą ir įsisavinimą. Papildomos intelektinės ir laiko sąnaudos, detalus veiklų planavimas, saugumo užtikrinimas išvykos metu, finansinių klausimų sprendimai, orų permainos, gamtoje tykantys pavojai, vaikų raidos ypatumai yra įvardijami kaip iššūkiai organizuojant vaikų ugdymą netradicinėse gamtinėse aplinkose. Taip pat pastebimas tėvų pasitikėjimo pedagogu trūkumas.

Atsisiuntimai

Publikuotas

2022-12-22

Kaip Cituoti

Ežerskienė, R., & Tamašauskienė, R. (2022). IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMO ORGANIZAVIMO NETRADICINĖSE GAMTINĖSE APLINKOSE YPATUMAI. STUDIJOS – VERSLAS – VISUOMENĖ: DABARTIS IR ATEITIES ĮŽVALGOS, 1(VII), 81–94. https://doi.org/10.52320/svv.v1iVII.239