ŠEIMOS IR MOKYTOJŲ SĄVEIKA ORGANIZUOJANT IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ VAIKŲ TĖVŲ ŠVIETIMĄ

Autoriai

  • Jūratė Klizaitė Klaipėdos valstybinė kolegija
  • Aniuta Varneckienė Klaipėdos valstybinė kolegija
  • Aurelija Valaitienė Klaipėdos valstybinė kolegija

DOI:

https://doi.org/10.52320/svv.v1iVII.242

Raktažodžiai:

Sąveika, specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai, pedagoginis tėvų švietimas

Santrauka

Vaikui pradėjus lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigą, jo ugdymo procese  reikšmingi tampa abu ugdytojai: tiek šeima, tiek mokytojas. Sudėtingiausia derinti visų ugdymo dalyvių poreikius, interesus, lūkesčius. Nors mokslininkai dažnai diskutuoja, jog nėra universalaus, bet kurioje aplinkoje egzistuojančio bendradarbiavimo modelio, bet jis turi būti siejamas su tėvų ir pedagogų abipusiu dialogu, sąveika. Neatskiriama sėkminga tėvų ir mokytojų sąveikos forma – šviečiamoji veikla. Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų tėvams labai svarbu, kad jų vaikas būtų priimamas, pastiprinamas, palaikomas, dalyvautų kartu su visais ugdymo procese. Straipsnyje pristatoma ikimokyklinio amžiaus specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų tėvų nuomonė dėl mokytojų ir tėvų sąveikos organizuojant  pedagoginį tėvų švietimą. Teoriniame lygmenyje tėvų bendravimas su pedagogu  atskleidžia, jog  sąveikos rezultatų svarbu siekti  švietėjiška veikla, vadovaujantis pagrindiniais sąveikos principais: pokalbiu, klausinėjimu, parama, informavimu bei bendravimu galima  bendrai spręsti vaiko ugdymosi problemas, geriau ugdymo dalyviams  pažinti vieni kitus bei padėti tenkinti tėvų lūkesčius. Atlikus tyrimą atskleista, jog ikimokyklinio ugdymo įstaigoje organizuojamas pedagoginis švietimas  tik  iš dalies padeda tenkinti jų lūkesčius, nors organizuojami užsiėmimai su praktiniais pavyzdžiais, rodoma filmuota medžiaga, aptariama kartu švietimo pagalbos specialistais, tačiau dar pakankamai dažnai organizuojamas informacinio pobūdžio tėvų švietimas, individualūs pokalbiai, kurie leidžia tėvams, jų nuomone, išvengti viešumo aptariant vaiko ugdymo problemas. Svarbu tėvams jų kartu su vaiku  dalyvavimas įvairiuose ugdomuosiuose renginiuose, grupės veiklose, nes taip  padeda vaikui  lengviau prisitaikyti prie naujų situacijų, o ugdytinių tėvams buvimas kartu su vaikais jiems svarbioje aplinkoje, padeda geriau pažinti savo vaikus skirtingose aplinkose. Tėvai, įsitraukdami į veiklas, gali daugiau laiko praleisti su vaiku, pasidžiaugti bendru darbu.

Atsisiuntimai

Publikuotas

2022-12-22

Kaip Cituoti

Klizaitė, J., Varneckienė, A., & Valaitienė, A. (2022). ŠEIMOS IR MOKYTOJŲ SĄVEIKA ORGANIZUOJANT IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ VAIKŲ TĖVŲ ŠVIETIMĄ. STUDIJOS – VERSLAS – VISUOMENĖ: DABARTIS IR ATEITIES ĮŽVALGOS, 1(VII), 134–144. https://doi.org/10.52320/svv.v1iVII.242

Dažniausiai skaitomi to paties autoriaus (-ių) straipsniai