MOKYMO(SI) APLINKOS KAITOS PRASMIŲ SUVOKIMAS: MOKYTOJŲ VEIKLOS POKYČIAI KURIANT PAMOKŲ TURINĮ

Autoriai

  • Sergejus Neifachas Vilniaus universitetas
  • Giedrė Slušnienė Klaipėdos valstybinė kolegija
  • Tomas Butvilas Mykolo Romerio universitetas

DOI:

https://doi.org/10.52320/svv.v1iVII.243

Raktažodžiai:

Mokymo(si) aplinka, kaitos prasmės, naujos mokymo(si) strategijos, mokytojų veiklos pokyčiai, pamokos turinys

Santrauka

Tyrime nagrinėjama mokymo(si) aplinkos kaitos dimensija bei jos įgyvendinimo praktika. Sparčiai besikeičiančio pasaulio sąlygomis mokytojai susiduria su naujomis mokymo(si) strategijomis. Ryškėjant pamokos planavimo pokyčiams, būtina apmąstyti ir pagrįsti mokytojo profesinės veiklos gaires. Ieškant naujų mokymo(si) strategijų konceptualizavimo būdų ypač svarbu gerai suvokti atviros mokymosi erdvės įveiklinamąjį kontekstą, adekvačiai įvertinti turinio elementus bei numatyti galimus jų raiškos bruožus. Straipsnyje mokytojų veiklos pokyčiai analizuojami refleksyviomis prieigomis. Mokytojai pereina prie mokymosi proceso organizavimo logikos, atskleidžia naujas raiškos kryptis: įgūdžiai, žinios, veiklos strategijos, pamokos kokybės požymiai. Įgyvendinant pokyčius siekiama, kad mokiniai būtų mokymosi centre, o mokymasis būtų grindžiamas kompetencijų ugdymu. Mokiniai patys susikuria personalizuoto mokymosi eigą, taiko skirtingus mokymosi stilius, metodus ir būdus.    

Atsisiuntimai

Publikuotas

2022-12-22

Kaip Cituoti

Neifachas, S., Slušnienė, G., & Butvilas, T. (2022). MOKYMO(SI) APLINKOS KAITOS PRASMIŲ SUVOKIMAS: MOKYTOJŲ VEIKLOS POKYČIAI KURIANT PAMOKŲ TURINĮ. STUDIJOS – VERSLAS – VISUOMENĖ: DABARTIS IR ATEITIES ĮŽVALGOS, 1(VII), 145–157. https://doi.org/10.52320/svv.v1iVII.243