VERSLUMO UGDYMO IMITACINĖSE BENDROVĖSE PRIVALUMAI IR EFEKTYVUMO DIDINIMAS, TAIKANT MIŠRŲ MOKYMOSI METODĄ

Autoriai

  • Asta Pancerovienė Klaipėdos valstybinė kolegija
  • Adelė Stonienė Klaipėdos valstybinė kolegija
  • Vida Žvinienė Klaipėdos valstybinė kolegija

DOI:

https://doi.org/10.52320/svv.v1iVII.244

Raktažodžiai:

Verslumas, imitacinė bendrovė, mišrus (blended-learning) metodas

Santrauka

2019 – 2021 metais atliktas Lietuvos imitacinių bendrovių asociacijos užsakytas tyrimas, kurio tikslas buvo atskleisti verslumo ugdymo imitacinėse bendrovėse efektyvumo didinimo galimybes, taikant mišrų (blended – learning) metodą. Tyrimo metodai: analitinė mokslinės literatūros analizė, kiekybinė reprezentatyvi apklausa raštu, statistinė duomenų analizė.

Remiantis mokslinės literatūros šaltinių analize, atskleista kad mišraus mokymosi metodas, jungia tradicinį mokymąsi ir virtualų mokymosi metodus bei skatina studentų savarankiškumą, padeda individualizuoti mokymosi procesą, skatina bendradarbiavimą tarp studentų ir dėstytojų. Taikant šį mokymąsi, lengva derinti klasikinius ir aktyviuosius mokymosi metodus, naudoti įvairias informacinių technologijų priemones, kurios praturtina mokymosi veiklas ir metodus bei skatina nuolatinį informacinių technologijų kompetencijų tobulinimą.

Vertinant mišraus mokymo/si metodo taikymą IB veikloje, išryškėjo tokie privalumai, kaip  būtinas nuolatinis naujų informacinių technologijų kompetencijų kėlimas, IB praktikanto motyvacijos ir asmeninės atsakomybės už mokymosi rezultatus didinimas,  bendros duomenų bazės bei besimokančiųjų bendruomenės kūrimas.

Nustatant, kaip mišraus metodo taikymas padidintų verslumo ugdymo efektyvumą IB, išryškėjo, kad jis didėja diferencijuojant ir individualizuojant veiklas, taikant mišraus metodo lankstumą, didinant IB praktikanto motyvaciją ir atsakomybę už mokymosi rezultatus, plečiant mokymosi erdvę ir laiką, derinant tradicinio mokymosi ir e-mokymosi privalumus, suteikiant didesnes bendradarbiavimo galimybes. Todėl siūloma plačiau taikyti mišrų mokymo/si metodą verslumo įgūdžių ugdyme imitacinėse bendrovėse, organizuojant dalykinius susirinkimus, vedant derybas, konsultacijas su socialiniais partneriais, skatinant glaudesnį bendravimą tarp visų IB.

Atsisiuntimai

Publikuotas

2022-12-22

Kaip Cituoti

Pancerovienė, A., Stonienė, A., & Žvinienė, V. (2022). VERSLUMO UGDYMO IMITACINĖSE BENDROVĖSE PRIVALUMAI IR EFEKTYVUMO DIDINIMAS, TAIKANT MIŠRŲ MOKYMOSI METODĄ. STUDIJOS – VERSLAS – VISUOMENĖ: DABARTIS IR ATEITIES ĮŽVALGOS, 1(VII), 158–167. https://doi.org/10.52320/svv.v1iVII.244