KLAIPĖDOS MIESTO IR RAJONO FIZINIŲ ASMENŲ SKOLINIMOSI ĮPROČIŲ TYRIMAS

Autoriai

  • Aurelija Zonienė Klaipėdos valstybinė kolegija
  • Dovilė Šoblinskaitė Klaipėdos valstybinė kolegija

DOI:

https://doi.org/10.52320/svv.v1iVII.255

Raktažodžiai:

Fiziniai asmenys, skolinimosi įpročiai, kreditas

Santrauka

Augant vartotojų poreikiams gauti papildomų pinigų bei noras gyventi čia ir dabar, neatidėliojant savo svajonių, yra pagrindinė priežastis, kodėl fiziniai asmenys vis dažniau skolinasi. Tyrimo tikslas – ištirti Klaipėdos miesto ir rajono fizinių asmenų skolinimosi įpročius. Atlikti du anketiniai tyrimai: 2020 m ir 2021 m. Atsakymų dažnio pasiskirstymui tarp diskrečių (nominaliųjų) požymių statistiniam reikšmingumui įvertinti pasirinktas Pirsono (Pearson) Chi kvadrato (χ²) kriterijus su 95 proc. tikimybe, skirtumas statistiškai reikšmingas, kai p<0,05. Teorinė analizė atskleidė, kad fizinių asmenų priimami sprendimai sąlygoja tam tikrų įpročių susiformavimą. Priimant pamatuotus skolinimosi sprendimus, kurie suteikia finansinio saugumo garantiją, yra sudaroma galimybė formuotis skolinimosi įpročiams, kurie padeda išvengti nesusipratimų ir pavojų valdant asmeninius finansus, o finansinio raštingumo didinimas sudaro galimybę išvengti neatsakingo skolinimosi. Atlikus Klaipėdos miesto ir rajono fizinių asmenų skolinimosi įpročių tyrimą nustatyta, jog didžiosios dalies apklaustų namų ūkių finansinė būklė buvo gera, namų ūkiai dažniausiai skolinosi nekilnojamajam turtui (būstui įsigyti), vartojimui, transporto priemonės įsigijimui, mokslams bei būsto remontui. Dominavo skolinimasis iš bankų ir lizingo bendrovių. Tyrimas atskleidė, kad Klaipėdos miesto ir rajono fizinių asmenų finansinė būklė buvo priklausoma nuo skolinimosi įpročių. Nustatyta, kad kuo didesnes pajamas namų ūkiai turėjo, tuo ilgesniems laikotarpiams skolinosi bei tuo ilgiau jų namų ūkis būtų galėjęs išgyventi praradęs pagrindinį pajamų šaltinį papildomai nesiskolindamas. Taip pat gauti rezultatai parodė, jog vėlesnėje apklausoje dalyvavę namų ūkiai buvo linkę labiau taupyti arba  skolinosi mažiau, nes buvo neužtikrinti savo tolimesne finansine padėtimi dėl užsitęsusios COVID-19 pandemijos.

Atsisiuntimai

Publikuotas

2022-12-22

Kaip Cituoti

Zonienė, A., & Šoblinskaitė, D. (2022). KLAIPĖDOS MIESTO IR RAJONO FIZINIŲ ASMENŲ SKOLINIMOSI ĮPROČIŲ TYRIMAS . STUDIJOS – VERSLAS – VISUOMENĖ: DABARTIS IR ATEITIES ĮŽVALGOS, 1(VII), 272–279. https://doi.org/10.52320/svv.v1iVII.255