[1]
Baužienė, Z. ir Morkūnienė, J. 2022. SOCIALINĖS INTERAKCIJOS NUOTOLINIAME MATEMATIKOS DALYKO MOKYME(SI). STUDIJOS – VERSLAS – VISUOMENĖ: DABARTIS IR ATEITIES ĮŽVALGOS. 1, VII (gruodž. 2022), 31–39. DOI:https://doi.org/10.52320/svv.v1iVII.234.