(1)
Balkytė, G.; Jurevičienė, J. KOMPIUTERIZUOTOS APSKAITOS PROGRAMŲ PASIRINKIMO KRITERIJAI. SVV 2021, 4-17.