(1)
Baužienė, Z.; Morkūnienė, J. SOCIALINĖS INTERAKCIJOS NUOTOLINIAME MATEMATIKOS DALYKO MOKYME(SI). SVV 2022, 1, 31-39.