Baužienė, Z., & Morkūnienė, J. (2022). SOCIALINĖS INTERAKCIJOS NUOTOLINIAME MATEMATIKOS DALYKO MOKYME(SI). STUDIJOS – VERSLAS – VISUOMENĖ: DABARTIS IR ATEITIES ĮŽVALGOS, 1(VII), 31–39. https://doi.org/10.52320/svv.v1iVII.234