Baužienė, Zita, ir Janina Morkūnienė. 2022. „SOCIALINĖS INTERAKCIJOS NUOTOLINIAME MATEMATIKOS DALYKO MOKYME(SI)“. STUDIJOS – VERSLAS – VISUOMENĖ: DABARTIS IR ATEITIES ĮŽVALGOS 1 (VII):31-39. https://doi.org/10.52320/svv.v1iVII.234.