Baužienė, Z. ir Morkūnienė, J. (2022) „SOCIALINĖS INTERAKCIJOS NUOTOLINIAME MATEMATIKOS DALYKO MOKYME(SI)“, STUDIJOS – VERSLAS – VISUOMENĖ: DABARTIS IR ATEITIES ĮŽVALGOS, 1(VII), p. 31–39. doi: 10.52320/svv.v1iVII.234.