[1]
Z. Baužienė ir J. Morkūnienė, „SOCIALINĖS INTERAKCIJOS NUOTOLINIAME MATEMATIKOS DALYKO MOKYME(SI)“, SVV, t. 1, nr. VII, p. 31–39, gruodž. 2022.