Baužienė, Z., ir J. Morkūnienė. „SOCIALINĖS INTERAKCIJOS NUOTOLINIAME MATEMATIKOS DALYKO MOKYME(SI)“. STUDIJOS – VERSLAS – VISUOMENĖ: DABARTIS IR ATEITIES ĮŽVALGOS, t. 1, nr. VII, 2022 m.gruodžio, p. 31-39, doi:10.52320/svv.v1iVII.234.