Baužienė, Zita, ir Janina Morkūnienė. „SOCIALINĖS INTERAKCIJOS NUOTOLINIAME MATEMATIKOS DALYKO MOKYME(SI)“. STUDIJOS – VERSLAS – VISUOMENĖ: DABARTIS IR ATEITIES ĮŽVALGOS 1, no. VII (gruodžio 22, 2022): 31–39. žiūrėta kovo 21, 2023. http://ojs.kvk.lt/index.php/SVV/article/view/234.