1.
Baužienė Z, Morkūnienė J. SOCIALINĖS INTERAKCIJOS NUOTOLINIAME MATEMATIKOS DALYKO MOKYME(SI). SVV [Prieiga per internetą]. 2022 m.gruodžio22 d. [žiūrėta 2023 m.kovo21 d.];1(VII):31-9. Adresas: http://ojs.kvk.lt/index.php/SVV/article/view/234