[1]
Deveikienė, V. ir Deveikis, S. 2022. Tvarios ir sveikos aplinkumos kūrimo tradicija.: Architekto ir kraštovaizdžio architekto dr. Liucijaus Dringelio kūrybos menotyrinės analizės apmatai. DARNIOS APLINKOS VYSTYMAS. 19, 1 (geg. 2022), 41–53. DOI:https://doi.org/10.52320/dav.v19i1.210.