(1)
Deveikienė, V.; Deveikis, S. Tvarios Ir Sveikos Aplinkumos kūrimo tradicija.: Architekto Ir kraštovaizdžio Architekto Dr. Liucijaus Dringelio kūrybos menotyrinės analizės Apmatai. DAV 2022, 19, 41-53.