Deveikienė, V. (2020). Šiuolaikinės urbanistikos teorijos ir praktikos tendencijos – kiek jos aktualios ir taikomos Lietuvoje. DARNIOS APLINKOS VYSTYMAS, 17(1).