Bučinskas, E., Rimkus, A., & Trukšinas, L. (2020). Automobilių taršos emisijų pokytis iškastinius degalus pakeičiant dvejopais biodegalais:. DARNIOS APLINKOS VYSTYMAS, 17(1).