Deveikienė, V., & Deveikis, S. (2022). Tvarios ir sveikos aplinkumos kūrimo tradicija.: Architekto ir kraštovaizdžio architekto dr. Liucijaus Dringelio kūrybos menotyrinės analizės apmatai. DARNIOS APLINKOS VYSTYMAS, 19(1), 41–53. https://doi.org/10.52320/dav.v19i1.210