DEVEIKIENĖ, V.; DEVEIKIS, S. Tvarios ir sveikos aplinkumos kūrimo tradicija.: Architekto ir kraštovaizdžio architekto dr. Liucijaus Dringelio kūrybos menotyrinės analizės apmatai. DARNIOS APLINKOS VYSTYMAS, [S. l.], v. 19, n. 1, p. 41–53, 2022. DOI: 10.52320/dav.v19i1.210. Disponível em: https://ojs.kvk.lt/index.php/DAV/article/view/210. Acesso em: 24 birž. 2024.