Bučinskas, Edvinas, Alfredas Rimkus, ir Laurynas Trukšinas. 2020. Automobilių Taršos Emisijų Pokytis Iškastinius Degalus Pakeičiant Dvejopais Biodegalais:. DARNIOS APLINKOS VYSTYMAS 17 (1). https://ojs.kvk.lt/index.php/DAV/article/view/154.