Deveikienė, Vaiva, ir Steponas Deveikis. 2022. „ Liucijaus Dringelio kūrybos menotyrinės analizės Apmatai“. DARNIOS APLINKOS VYSTYMAS 19 (1):41-53. https://doi.org/10.52320/dav.v19i1.210.