Deveikienė, Vaiva, ir Steponas Deveikis. 2023. „Jean-Claude Nicolas Forestier (1861–1930) Ir Thomas H. Mawson (1861–1933) – Du amžininkai, Du Europos kraštovaizdžio architektūros Ir Urbanistikos sąveikos Vedliai“. DARNIOS APLINKOS VYSTYMAS 20 (1):26-44. https://doi.org/10.52320/dav.v20i1.258.