Bučinskas, E., Rimkus, A. ir Trukšinas, L. (2020) Automobilių taršos emisijų pokytis iškastinius degalus pakeičiant dvejopais biodegalais:, DARNIOS APLINKOS VYSTYMAS, 17(1). Adresas: https://ojs.kvk.lt/index.php/DAV/article/view/154 (žiūrėta: 14gegužės2021).