Deveikienė, V. ir Deveikis, S. (2022) „ Liucijaus Dringelio kūrybos menotyrinės analizės apmatai“., DARNIOS APLINKOS VYSTYMAS, 19(1), p. 41–53. doi: 10.52320/dav.v19i1.210.