[1]
V. Deveikienė ir S. Deveikis, „ Liucijaus Dringelio kūrybos menotyrinės analizės apmatai“., DAV, t. 19, nr. 1, p. 41–53, geg. 2022.