Bučinskas, E., A. Rimkus, ir L. Trukšinas. Automobilių Taršos Emisijų Pokytis Iškastinius Degalus Pakeičiant Dvejopais Biodegalais:. DARNIOS APLINKOS VYSTYMAS, T. 17, nr. 1, Mar. 2020, https://ojs.kvk.lt/index.php/DAV/article/view/154.