Deveikienė, V., ir S. Deveikis. „ Liucijaus Dringelio kūrybos menotyrinės analizės Apmatai“. DARNIOS APLINKOS VYSTYMAS, t. 19, nr. 1, 2022 m.gegužės, p. 41-53, doi:10.52320/dav.v19i1.210.