Deveikienė, Vaiva. „Šiuolaikinės Urbanistikos Teorijos Ir Praktikos Tendencijos – Kiek Jos Aktualios Ir Taikomos Lietuvoje“. DARNIOS APLINKOS VYSTYMAS 17, no. 1 (sausio 17, 2020). žiūrėta liepos 13, 2024. https://ojs.kvk.lt/index.php/DAV/article/view/151.