Bučinskas, Edvinas, Alfredas Rimkus, ir Laurynas Trukšinas. Automobilių Taršos Emisijų Pokytis Iškastinius Degalus Pakeičiant Dvejopais Biodegalais:. DARNIOS APLINKOS VYSTYMAS 17, no. 1 (kovo 3, 2020). žiūrėta gegužės 14, 2021. https://ojs.kvk.lt/index.php/DAV/article/view/154.