Deveikienė, Vaiva, ir Steponas Deveikis. „ Liucijaus Dringelio kūrybos menotyrinės analizės Apmatai“. DARNIOS APLINKOS VYSTYMAS 19, no. 1 (gegužės 6, 2022): 41–53. žiūrėta birželio 24, 2024. https://ojs.kvk.lt/index.php/DAV/article/view/210.