Deveikienė, Vaiva, ir Steponas Deveikis. „Jean-Claude Nicolas Forestier (1861–1930) Ir Thomas H. Mawson (1861–1933) – Du amžininkai, Du Europos kraštovaizdžio architektūros Ir Urbanistikos sąveikos Vedliai“. DARNIOS APLINKOS VYSTYMAS 20, no. 1 (gegužės 10, 2023): 26–44. žiūrėta gegužės 29, 2024. https://ojs.kvk.lt/index.php/DAV/article/view/258.