Deveikis, Steponas. „Talentingas Meistras Iš Skauradų – Raguvos Ir Troškūnų valsčių paribio.: Inžinieriaus Architekto Ir Dailininko Juozapo Kamarausko Biografijos Faktų Ir kūrybos analizės Impresija“. DARNIOS APLINKOS VYSTYMAS 21, no. 1 (gegužės 10, 2024): 209–221. žiūrėta birželio 24, 2024. https://ojs.kvk.lt/index.php/DAV/article/view/316.