1.
Deveikienė V. Šiuolaikinės urbanistikos teorijos ir praktikos tendencijos – kiek jos aktualios ir taikomos Lietuvoje. DAV [Prieiga per internetą]. 2020 m.sausio17 d. [žiūrėta 2024 m.liepos13 d.];17(1). Adresas: https://ojs.kvk.lt/index.php/DAV/article/view/151