1.
Bučinskas E, Rimkus A, Trukšinas L. Automobilių taršos emisijų pokytis iškastinius degalus pakeičiant dvejopais biodegalais:. DAV [Prieiga per internetą]. 3kovo2020 [žiūrėta 14geg.2021];17(1). Available from: https://ojs.kvk.lt/index.php/DAV/article/view/154