1.
Deveikienė V, Deveikis S. Tvarios ir sveikos aplinkumos kūrimo tradicija.: Architekto ir kraštovaizdžio architekto dr. Liucijaus Dringelio kūrybos menotyrinės analizės apmatai. DAV [Prieiga per internetą]. 2022 m.gegužės6 d. [žiūrėta 2024 m.birželio24 d.];19(1):41-53. Adresas: https://ojs.kvk.lt/index.php/DAV/article/view/210