1.
Deveikienė V, Deveikis S. Jean-Claude Nicolas Forestier (1861–1930) ir Thomas H. Mawson (1861–1933) – du amžininkai, du Europos kraštovaizdžio architektūros ir urbanistikos sąveikos vedliai. DAV [Prieiga per internetą]. 2023 m.gegužės10 d. [žiūrėta 2024 m.gegužės29 d.];20(1):26-44. Adresas: https://ojs.kvk.lt/index.php/DAV/article/view/258