1.
Šostakienė I, Adomėnienė A. Saldaus pieno sūrio raugerškio uogų veikmės kokybinių rodiklių vertinimas. DAV [Prieiga per internetą]. 2024 m.gegužės10 d. [žiūrėta 2024 m.birželio24 d.];21(1):114-20. Adresas: https://ojs.kvk.lt/index.php/DAV/article/view/305