(1)
Timinskaitė, A.; Ramanauskaitė, A.; Rudžionienė, K. MOKESČIŲ MORALĖ LIETUVOJE. SVV 2023, 1, 154-166.