Timinskaitė, A., Ramanauskaitė, A., & Rudžionienė, K. (2023). MOKESČIŲ MORALĖ LIETUVOJE. STUDIJOS – VERSLAS – VISUOMENĖ: DABARTIS IR ATEITIES ĮŽVALGOS, 1(VIII), 154–166. https://doi.org/10.52320/svv.v1iVIII.293