Tolutienė, G., Braslauskienė, R., Zubrickienė, I., & Jacynė, R. (2023). BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ RAIŠKA IR PLĖTOTĖ NEFORMALIAJAME ŠVIETIME: KVALIFIKACIJĄ TOBULINANČIŲ PEDAGOGŲ POŽIŪRIS. STUDIJOS – VERSLAS – VISUOMENĖ: DABARTIS IR ATEITIES ĮŽVALGOS, 1(VIII), 167–179. https://doi.org/10.52320/svv.v1iVIII.294