Paužuolienė, Jurgita, ir Ilvija Pikturnaitė. 2023. „TARPTAUTINĖS STANDARTIZACIJOS ORGANIZACIJOS INDĖLIS ĮGYVENDINANT JT DARNAUS VYSTYMOSI IKI 2030 M. DARBOTVAKĘ“. STUDIJOS – VERSLAS – VISUOMENĖ: DABARTIS IR ATEITIES ĮŽVALGOS 1 (VIII):112-18. https://doi.org/10.52320/svv.v1iVIII.290.